מדיניות פרטיות
כללי
בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך
ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך
אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית,
מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט IP  שממנה פנית ועוד.
מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במסדר נתונים של האתר לצורך פעולה תקינה של האתר, טיפול בהזמנות וכו'
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
 ליצור עמך קשר למטרת השלמת הפעולה שהתבקשה על ידך
 לעדכן במצב הבקשה / הזמנה
דיוור ישיר אלקטרוני
אנו מעוניינים לשלוח אליךמדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי . מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
ולא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .
Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך
האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק
בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
אבטחת מידע
האתר מאובטח בתקן SSL לשמירה ולהגנה על המידע אשר מוזן על ידך.